Prisijungti!

Tėvams

"vaikai skaito

Vaikai į Biržų lopšelį-darželį „Genys“ priimami vadovaujantis „Vaikų priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d, sprendimu Nr. T-225.

 • Į lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Biržų rajone.
 • Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai nuo gimimo iki 5(6) metų.
 • Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, jeigu tokiam ugdymui vaikas yra pakankamai subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai.
 • Dažniausiai vaikai priimami į to paties amžiaus grupes.
 • Gali būti formuojamos mišraus (3-6 metų) amžiaus grupės.
 • Vaikų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai. (su visais pakeitimais)“.

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo registravimo datą. Prioritetai taikomi:

 • vaikams iš socialiai remtinų šeimų,
 • vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pateikus gydytojo pažymą,
 • vaikams, kuriems Savivaldybės vaiko gerovės komisijai rekomendavus, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas,
 • vaikams iš globos namų,
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų),
 • vaikams, kurių broliai arba sesės jau lanko lopšelį-darželį „Genys“ (ir/ar skyrių „Rugelis“).

Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai:

 • vaiko gimimo liudijimas (padarius kopiją, dokumentas grąžinamas) arba jo kopija,
 • vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardu išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą,
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažyma,
 • dokumentai (ar jų kopijos), patvirtinantys pirmumo teisę (pagal poreikį),
 • dokumentai (ar jų kopijos) patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti taikoma mokesčio už paslaugas lengvata.

Vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) ir lopšelio darželio direktoriaus – ugdymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams, kitas lieka švietimo įstaigoje.

Akimirkos!

 • foto
 • foto
 • image
 • foto
 • image
 • foto
 • image
 • image
 • image
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • foto
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Informacija

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.