Prisijungti!

Darželio naujienos

rainbow

2018 m. vasario 16 d. Lietuva minės atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų. Norėdami prisidėti prie tautiškumo ir etnokultūrinio puoselėjimo į savo įstaigą pasikvietėme MB „Mažųjų ugdymas" su praktine-edukacine programa „Linas rengia ir maitina".

Anot senų žmonių: „nei vienas augalas pasaulyje neiškenčia tiek daug kančių kaip linas, tačiau ir nė vienas augalas neatneša žmonėms tiek naudos, grožio ir laimės". Patarlė sako, kad linas – dengia, linas – rengia, linas – perša ir vestuves rengia. Senoliu įsitikinimu, linas turi ypatingų galių kovojant su piktomis dvasiomis.

Edukacinio užsiėmino metu vaikai pamatė trumpą spektakliuką „Iš lagamino", kurio metu sužinojo apie lino vargus. Visi tuėjo galimybę susipažinti su linu dainose, eilėraščiuose, patarlėse, minklėse. Apžiūrėjo, kaip gi atrodo mūsų senelių taip vertinamas linas kaip augalas, kaip pluoštas ir kaip maisto produktas, iš lino stiebelio pasigamino lino siūlą. Visi norintieji ragavo duonelės su linų sėmenų aliejumi, sužinojo apie naudingas jo savybes.. Pasistiprinę kibo į darbus ir ilgam prisiminimui kiekvienas programos dalyvis pasigamino nepakartojamą lininę servetėlę. Buvo be galo įdomu...

 

Vasario 8 d.

9.15 val. praktinė edukacinė programa vaikams „Linas rengia ir maitina“ (įstaigos salė).

Vasario 9 d.

Piešinių paroda „Kokia nuostabi, Lietuva, esi...“ (įstaigos galerija).

Vasario 14 d.

10.00 val. šventinis rytmetys „Mes šimtmečio vaikai“ (įstaigos salė).

11.15 val. akcija „Iš mano širdelės“ (lopšelio-darželio kiemas).

Vasario 15 d.

10.00 val. interaktyvi viktorina „Kaip surasti Lietuvą 2018 ?“ (įstaigos salė).

Kovo 7 d.

10.00 val. Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Lietuvių liaudies žaidimų festivalis „Žaidžiame senovę“ („Aušros“ pagrindinės mokyklos aktų salė).

 

  Sausio 12-ąją – lopšelio-darželio „Genys“ bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Visuose languose 10 minučių buvo uždegtos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Grupėse vyresnieji vaikai klausėsi pedagogų pasakojimo apie tos dienos įvykius.

PATVIRTINTA

Biržų lopšelio -darželio „Genys“

direktoriaus 2018 m. sausio 17 d.

įsakymu Nr. V-11

PATVIRTINTA

Biržų švietimo tarnybos

direktoriaus 2018 m. sausio 15 d

įsakymu Nr. V-10

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ LIETUVIŲ LIAUDIES ŽAIDIMŲ

FESTIVALIO „ŽAIDŽIAME SENOVĘ“, SKIRTO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMEČIUI, NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biržų lopšelis – darželis „Genys“ organizuoja Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies žaidimų festivalį „Žaidžiame senovę“ (toliau – Festivalis).

 2. Festivalio nuostatai reglamentuoja renginio tikslą, uždavinius, dalyvius, jo organizavimą ir eigą. Šie nuostatai skelbiami organizatoriaus www.geniukai3gmail.com ir Biržų švietimo pagalbos tarnybos https://bsptsvetaine.wixsite.com/bspt internetiniuose puslapiuose, išsiuntinėjami elektroniniu paštu.

 3. Festivalio partneriai – Biržų švietimo pagalbos tarnyba (toliau – ŠPT), „Aušros“ pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla).

II SKYRIUS

TIKSLAS

 1. Tikslas – ugdyti ir puoselėti liaudies meno tradicijas, tautinį identitetą, meilę Lietuvai.

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI

 1. Suburti visų ikimokyklinių įstaigų vaikus žaisti nuotaikingus lietuvių liaudies žaidimus.

 2. Skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą, atliekant nesudėtingus, vaikams tinkamus lietuvių liaudies žaidimus.

 3. Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą.

IV SKYRIUS

DALYVAVIMO SĄLYGOS

 1. Dalyviai visų Biržų rajono savivaldybės švietimo įstaigų 5 – 7 metų vaikai.

 2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigą atstovauti Festivalyje kviečiama 15 – 20 vaikų grupė ir juos lydintys pedagogai.

 3. Meninio ugdymo mokytojas su dalyvių grupe paruošia po vieną lietuvių liaudies žaidimą.

 4. Visi Festivalio dalyviai išmoksta bendrą Biržų krašto žaidimą „Par Biržų miestą“.

 5. Pageidautina, kad dalyvių šventinėje aprangoje dominuotų liaudiški akcentai.

V SKYRIUS

ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Festivalis vyks 2018 m. kovo 7 dieną, 10.00 val. ,,Aušros“ pagrindinėje mokykloje (aktų salėje).

 2. Įstaigos, pageidaujančios dalyvauti Festivalyje iki 2018 m. vasario 26 dienos, registruojasi Biržų ŠPT renginių registracijos nuorodoje: https://sites.google.com/view/regstracijaspt, o užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) atsiunčia adresu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio laiką, apie tai iš anksto informuojant renginio dalyvius.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visi Festivalio dalyviai bus apdovanoti atminimo dovanėlėmis, organizatorių padėkomis.

 2. Renginio organizatoriai ir pedagogai, ruošę vaikus Festivaliui, gaus Biržų ŠPT pažymas.

 3. Renginio koordinatorės – Biržų lopšelio – darželio „Genys“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Valintėlienė, tel. 867533032, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ir meninio ugdymo mokytoja Alina Mitrochinienė, tel. 865996451, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Konsultantė Audronė Januševičiūtė, Biržų ŠPT metodininkė, tel. 31127, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

_______________________

     Praėjusiais metais, vaikai ir jų tėveliai kūrė atvirukus parodai „Kalėdiniai atvirukai“. Šiais metais „Smalsučių“, „Bitučių“, „Nykštukų“ grupių vaikai užrašė linkėjimus. Gruodžio 20 d. viso darželio atstovai, Kalėdų nykštukai, nunešė šventinius atvirukus Šv. Vincento Pauliečio Biržų Parapijos Globos namų gyventojams, sveikino praeivius miesto gatvėse. Kalėdiniai atvirukai, su vaikų ranka rašytais linkėjimais, paštu išsiųsti buvusiems lopšelio-darželio „Genys“ darbuotojams ir į Legailių globos namus. Tikimės, vaikai pajuto, kaip gera džiuginti kitus...

Projektai

Renginių kalendorius