Prisijungti!

Apie mus

"autobusas

Vizija

Šiuolaikiška, patraukli, atvira naujai patirčiai, saugi, nuolat tobulėjanti ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Misija

Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninės, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

2018 METŲ VEIKLOS TIKSLAI

1. Tikslas. Ugdymo ir priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimas.

1.1. Uždavinys. Ugdymosi aplinkos, palankios vaiko sveikatai, priemonių atitikties pagal vaikų amžių, ugdymosi poreikius bei interesus užtikrinimas.

1.2. Uždavinys. Kryptingos švietimo pagalbos įstaigoje užtikrinimas, tobulinant pedagogų profesines kompetencijas.

2. Tikslas. Lopšelio-darželio kultūros vertybių ir tradicijų puoselėjimas.

2.1. Uždavinys. Bendradarbiavimo ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas ir efektyvinimas.

2.2. Uždavinys. Informatyviai viešinti įstaigą.

Akimirkos!

 • image
 • foto
 • foto
 • image
 • foto
 • image
 • image
 • foto
 • foto
 • image
 • foto
 • foto
 • image
 • image
 • image
 • foto
 • foto
 • foto
 • image
 • image
Previous Next

Mums rūpi Jūsų brangiausi!