Prisijungti!

Apie mus

"autobusas

Vaikų lopšelis – darželis „Genys“ dirba nuo 1970 metų vasario 1 dienos.

Lopšelio – darželio steigėjas – Biržų rajono savivaldybės taryba.

Nuo 2016 metų lopšeliui – darželiui vadovauja Laimutė Špokienė.

Darbo laikas nuo 7 val.iki 17.30 val.

Lopšelyje darželyje:

  • Pilnai sukomplektuota dešimt (kūdikių, ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių.
  • Nuo 2007m. lopšelis-darželis „Genys" dalyvauja projekte „Sveikas darželis" ir priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai".
  • Lopšelio-darželio ugdytiniai piešinių ir kitų konkursų dalyviai ir prizininkai.
  • Plėtojama projektinė veikla.
  • Dirba kompetentingas ir kūrybingas pedagogų kolektyvas.

Lopšelis – darželis „Genys“ bendradarbiauja su visomis Biržų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, Biržų rajono Jurgio Bielinio viešaja biblioteka, Biržų seniūnija, „Aušros“ pagrindine mokykla.